Laakkonen: Graphical Guidelines

  • Laakkosen graafinen ohjeisto

We updated the principles of Laakkonen’s visual brand identity.

  Print