Mainonnan palvelut

Toimimme asiakkaidemme strategisena ja taktisena kumppanina sekä tarvittaessa asiakkaan markkinointitiimin aktiivisena jäsenenä. Asiakas voi myös ulkoistaa markkinointitoimintonsa meille. Palveluumme kuuluvat markkinoinnin vuosi- ja kampanjasuunnitelmat, tuote- ja palvelubrändien lanseeraus- ja kehityskonseptit, kanta-asiakasmarkkinointi, strateginen ja taktinen media-/ suoramainonta sekä taktiset myyntipromootiokampanjat.

Jokaisessa tuotteessa tai palvelussa on ominaisuus, joka on toisin tai paremmin kuin kilpailijoilla. Kerro siitä ihmisille ymmärrettävästi sekä sanoin että kuvin. Tämä on toimistomme suunnittelutyön punainen lanka. Selkeys.

Suunnittelemme ja toteutamme avaimet käteen -ratkaisuina kaikki markkinointiviestinnän palvelut:

 • Printtimainonta
  • mainokset sanomalehtiin ja aikakauslehtiin, ml. digiversiot
  • esitteet ja katalogit yrityksesi tuotteista
 • Hyvin laajatkin taittotyöt
 • Suoramarkkinointi
 • Ulkomainonta
 • Televisio- ja radiomainonta
  • käsikirjoituksesta aineiston lähetykseen kanaville
 • Graafinen suunnittelu & yritysilmeet
  • logosuunnittelu, liikemerkit, yritysgrafiikan elementit
  • graafinen ohjeisto yritykselle
 • Viestintäkampanjat
 • Vuosikertomukset ja muut yritysjulkaisut
 • Asiakaslehdet
 • Käännökset
 • Tuotemerkkien ja -pakkausten suunnittelu
 • Yritys-, tuote- ja palveluesitteet
 • Monimediakampanjat
 • Messuosastojen ilme ja viestintä
  • Seinät ja sermit
  • Roll-upit
  • Ständit
  • Kyltit ja opasteet
 • Tapahtumamarkkinointi
 • Ambient-kampanjat
 • Autoteippausten suunnittelu
 • Ikkunateippausten suunnittelu